העברת דיירות מוגנת

דיירות מוגנת או זכות השכירות המוגנת, קבועה בחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב – 1972, ומעניקה לבעל הזכות אפשרות לגור בדירה ו/או להחזיק בחנות, משרד או בית עסק לצמיתות, כנגד תשלום דמי שכירות הקבועים בחוק. הזכות מגנה על הדייר בהיותה מונעת מהבעלים של הנכס להביא לסיום השכירות בצורה חד צדדית ולפנותו, לפי תנאי החוק בלבד. בנוסף, החוק מעגן את אפשרותו של הדייר המוגן להחזיק בנכס גם בתום פרק השכירות המקורי ומורה באילו תנאים עשויים קרובי משפחתו של הדייר המוגן להפוך לכאלה.

בעת העברת דיירות מוגנת, על החוזה לעגן את הסכמות הצדדים, לשמור על זכויותיהם ולספק להם הגנה אם יתעוררו מחלוקות. לפיכך, לפני שנוקטים בצעד כלשהו, חשוב לקבל ליווי וייעוץ משפטי מאת עו"ד דמי מפתח מקצועי ומנוסה.

חוזה מכירה וקנייה

דיירות מוגנת היא זכות סוציאלית שנחקקה בעבר במטרה לספק מקום מגורים קבוע לאנשים שלא יכלו לקנות לעצמם דירה. על מנת להיות דייר מוגן דרושה הסכמת הבעלים ויש לשלם דמי מפתח. עד לשנת 1958 היה איסור חוקי על העברת דיירות מוגנת, אולם בשל הנוהג שחל בציבור לגבי העברת דיירות מוגנת נקבע כי ניתן למכור את הזכות. בסך של 60-40 אחוז משווי הבעלות, כשבעל הנכס מקבל כשליש מדמי המפתח.

חוזה מכירה וקנייה וכן העברת דיירות מוגנת הם נושאים מורכבים בעלי משמעות משפטית רבה, המצריכים ידע משפטי נרחב ובקיאות בחוקים השונים ובפסיקה. לכן, בכל שאלה מומלץ לפנות אל עו"ד מיכאל שטרית עו"ד חוזי מכר לדירה מוביל ומקצועי.

עו"ד דמי מפתח

"דייר מוגן" הוא אדם השוכר דירה ו/או חנות שחוק הגנת הדייר חל עליו, כך שיש לו זכות לגור בדירה למשך כל ימי חייו והוא מוגן מפני העלאה של דמי השכירות. המדובר בזכות חוזית בלבד ואין בה כדי להפוך את הדייר המוגן לבעלים של הנכס, אלא ניתנת לו הזכות לגור או לעשות בו שימוש ייחודי בלבד. במקרה של העברת דיירות מוגנת, ניתנת עדיפות לבעל הנכס לקנות את הזכויות בנכס לפני אדם אחר ויש לערוך חוזה מכירה וקנייה באמצעות עו"ד דמי מפתח.

עו"ד חוזי מכר לדירה

העברת דיירות מוגנת הוא נושא המצריך מומחיות משפטית ספציפית ולכן בכל שאלה מומלץ לפנות אל עו"ד מיכאל שטרית, עו"ד חוזי מכר לדירה בקיא ומנוסה בתחום, אשר ישמח להעניק לכם שירות משפטי איכותי והסבר מפורט ומקיף בדבר זכויותיכם החוקיות.